Udruga Ja to mogu

BEZ SUZA U ŠKOLU


Teškoće u učenju, osjećaj neuspjeha i zaostajanja u usvajanju školskog gradiva, često puta mogu uvjetovati i specifične probleme na području emocionalnog i socijalnog ponašanja.

Program "Bez suza u školu" u cilju prevencije, detekcije, edukacije i terapije uzroka i posljedica teškoća u učenju, ublažavanja osjećaja manje vrijednosti i nepoželjnih emocionalnih reakcija, te ublažavanja ili uklanjanja neprihvatljivih modela ponašanja prema takvoj djeci. Program je usmjeren na pomoć u učenju i usvajanju školskog gradiva. Program podrazumijeva senzibiliziranje uže (obiteljske i školske) i šire socijalne okoline o problemima i potrebama djece s teškoćama u učenju

KORISNICI PROGRAMA:


- Program je namijenjen učenicima od I. do VIII. razreda osnovnih škola. Program se provodimo prema dogovoru s korisnikom, tijekom nastavne godine u prostorijama Udruge.

CILJ PROGRAMA


- Podržavanje mentalnog zdravlja, psihosocijalnih i komunikacijskih vještina, te kreativnog mišljenja djece kod kojih su prisutne određene specifičnosti u rastu i razvoju, teškoće u učenju, poremećaji u ponašanju i/ili život u disfunkcionalnim obiteljima.


Ciljevi programa:

 • uspješno usvajanje školskog gradiva
 • ublažavanje specifičnih razvojnih teškoća
 • izgrađivanje pozitivnog mišljenja o sebi
 • senzibiliziranje okoline o problemima djece s teškoćama u učenju
 • prevencije nasilničkog ponašanja
 • usvajanje prikladnih metoda i tehnika učenja
 • prorada školskog gradiva
 • razvoj samopouzdanja i samopoštovanja
 • poticanje pozitivne socijalne dinamike u školskoj sredini
 • prevencija bullyinga u školskoj i široj socijalnoj sredini
 • poticanje pozitivne obiteljske dinamike