Udruga Ja to mogu

Centar za edukaciju, savjetovanje,
prevenciju nasilja
i pomoć u učenju djeci i mladima


SADRŽAJ


EDUKACIJE
 • edukacije volontera
 • edukacije roditelja
 • edukacije učenika
 • edukacije mladih
SAVJETOVALIŠTA
 • za roditelje
 • za učenike
 • za mlade
 • za stručne timove škola
PODUKE
 • instrukcije za učenike
 • strani jezici
PREVENCIJE NASILJA
 • predavanja
 • tribine
 • zagovaranje
 • savjetovalište
 • radionice
VOLONTIRANJE

"VOLONTIRANJE, ZAŠTO VOLONTIRAMO?


Volontirati znači koristiti svoje slobodno vrijeme pomažući drugima, ali i sebi.

Vrijednosti. Volontiranje omogućuje da djeluju u skladu s osobnim uvjerenjem o važnosti pomaganja drugima.

Razumijevanje. Volontiranje ima funkciju propitivanja i shvaćanja, gdje kroz takav rad zadovoljavaju svoju želju da razumiju one kojima pomažu i da razumiju sami sebe.

Karijera. Volontiranje omogućuje da savladaju i nauče nove vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju zaposlenja ili u napredovanju karijere.

Društvo. Volontiranje predstavlja uspostavljanje novih društvenih kontakata i susretanje novih i zanimljivih osoba.

Poštovanje. Volontiranje može pomoći osobi da podigne svoju razinu samopoštovanja i da se bolje osjeća.

Puno je razloga zašto ljudi volontiraju, svaki je očito dobar i opravdan. Nekako mi se čini da je osjećaj zadovoljstva što činimo nešto drugima od srca, s uvjerenjem da je to dobro, najveća nagrada koju dobivamo za svoj rad. Važno je učiti djecu od malih nogu da je društvena odgovornost važan dio naših života.