Udruga Ja to mogu

DEFICIT PAŽNJE – HIPERAKTIVAN POREMEĆAJ (ADHD/ADD)


Poremećaj pažnje koji može biti praćen nemirom ili impulzivnošću je razvojni poremećaj samokontrole.

To nije samo razvojna faza – to je realni poremećaj, problem, a često izvor zabrinutosti roditelja i nastavnika, a najviše šteti samom djetetu kod kojeg je poremećaj uočen.

Čini se da je sindrom ADHD/ADD zastupljen kod oko 1 – 5 % populacije. Pokazalo se da je izraženiji kod dječaka nego kod djevojčica, a omjer se kreće 2 : 1.