Udruga Ja to mogu

DISGRAFIJA


DISGRAFIJA je nesposobnost djeteta da svlada vještinu pisanja (prema propisnim načelima određ. jezika), koja se očituje u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim pogreškama.

Poteškoće nisu povezane s neznanjem pravopisa, one su trajno zastupljene bez obzira na dovoljan stupanj intelektualnog i govornog razvoja. Statistička istraživanja pokazuju da su poremećaji u pisanju kod učenika 2-3 puta češća pojava nego poremećaji u čitanju.

Zbog složenog isprepletanja neuropsiholoških i jezičnih čimbenika, disgrafija može poprimiti veoma različite oblike.