Udruga Ja to mogu

Dislalija

Govor se uči od rođenja, od prvog plača i gukanja, ponavljanja riječi majke i oca. Svako je dijete jedinstveno i ima svoj individualni tempo razvoja govora. Dijete pokušava oponašati svim čulima prikupljene informacije iz okoline. Stvara svoj govor. Dijete usvaja jezik i govor postupno, to se tiče i izgovora. Prvi glasovi koje dijete proizvodi izgovorno su nejasni i akustički neodređeni. S godinama se izgovor usavršava. Dijete se postupno približava ispravnom izgovoru svakog glasa.

U glasovnom sustavu svakog jezika postoje glasovi ranog i kasnijeg sazrijevanja. Ranije se pojavljuju glasovi koji su jednostavniji za izgovor, a kasnije se pojavljuju glasovi koji zahtijevaju veću potrošnju energije i složenije pokrete govornih organa (osobito jezika), a imaju i složene akustičke karakteristike. Do treće godine života djeteta obično izgovaraju sve samoglasnike i oko desetak suglasnika. Ostale glasove izostavljaju ili zamjenjuju drugim postojećim glasovima. Nakon treće godine glasovi se postupno "pročišćavaju" i u petoj se godini izgovaraju čisto i ispravno. Dakle, predškolsko dijete staro pet godina ili šest mora posve ispravno izgovarati sve glasove. Najučestaliji poremećaj govora je dislalija ili neispravan izgovor glasova.

Postoje tri osnovna oblika artikulacijskih poremećaja:
 • Omisija ili izostavljanje glasova u riječi (npr.dijete umjesto riječi plavo izgovara pavo)
 • Supstitucija ili zamjena glasa drugim glasom (npr. lopta-jopta ili trava-tjava)
 • Distorzija ili iskrivljen izgovor nekog glasa
Uzroci artikulacijskih poremećaja mogu biti:
 • gubitak sluha
 • intelektualno zaostajanje
 • odstupanje u građi ili funkciji artikulacijskih organa
 • loš govorni uzor
 • loš fonematski sluh
 • govorna zapuštenost
Najučestaliji artikulacijski poremećaji su:
 • sigmatizam - poremećaj glasova c,z,s,š,ž,č,ć,đ i dž (ne moraju biti poremećeni svi već samo neki glasovi iz skupine)
 • rotacizam - poremećaj glasa r
 • lambdacizam - poremećaj glasova l i lj
 • kapacizam i gamacizam - poremećaj glasova k i g
 • tetacizam i deltacizam - poremećaj glasova t i d
 • tetizam - poremećaj kada se glasovi s,c,š,č,ć i k zamjenjuju glasom t; z,ž,dž,đ i g zamjenjuju glasom d
 • etacizam - poremećaj glasa e (to je jedini vokal koji može biti zahvaćen dislalijama)

Zbog poremećenog izgovora razumljivost govora može biti narušena, govor može biti izobličen. Samim time javljaju se teškoće u razumijevanju poruke te se stvara i negativan stav prema govoru.