Udruga Ja to mogu

PRIČAM TI PRIČU


Stjecanje i razvijanje književnog odgoja,
komunikacijskih vještina
i kulturnog ponašanja djece predškolske i školske dobi

U programu Pričam ti priču nudimo kvalitetan književni odgoj koji će unijeti radost, osjetljivost za pisanu riječ, razviti blizak odnos u obitelji i skupini kojoj dijete pripada, poticati dijete na otvoreniji razgovor, druženja, te mu trajno usaditi ljubav prema pisanoj riječi i svemu lijepome. Ovako dragocjena iskustva itekako će pridonijeti razvoju djeteta, njegovoj elokventnosti, lakšem svladavanju budućih lektirnih zadataka u školi, bogaćenju rječnika i podizanju razine samopouzdanja i kulturnog ponašanja.

KORISNICI PROGRAMA:

Program je namijenjen djeci predškolske dobi te učenicima od I. do V. razreda osnovnih škola. Program provodimo jedanput tjedno, tijekom nastavne godine u prostorijama Udruge.


CILJEVI PROGRAMA:

 • njegovanje usmenog i pisanog jezičnog izražavanja-razgovorom, pričom, pjesmom, igrom, pokretom, likovnom adaptacijom literarnog predloška...
 • razvijanje vještina i darovitosti za književnoumjetničku riječ
 • bogaćenje rječnika te njegova primjena u svakodnevnom životu
 • poticanje socijalnih interakcija s vršnjacima
 • usvajanje prikladnih metoda i tehnika učenja
 • razvoj samopouzdanja i pozitivnog mišljenja o sebi.

METODE I AKTIVNOSTI:

 • čitanje i slušanje literarnog predloška
 • rad na tekstu i razgovor
 • jezične igre
 • dramski izričaj
 • interpretativno čitanje proznog teksta
 • praktični radovi
 • predlošci uspoređivanja
 • mentalne mape.

Slušanje i govorenje pojačava zanimanje za čitanjem, obogaćuje rječnik, motivira, izvrsno razvija jezični izraz, potiče maštu i polazište je mnogim oblicima stvaralaštva.