Udruga Ja to mogu

Radionice stranih jezika za djecu
predškolske i školske dobi


Radionice na engleskom, talijanskom, njemačkom, španjolskom i drugim jezicima za djecu predškolske i školske dobi. Program radionice podrazumijeva učenje stranog jezika kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu, a odvija se jedanput tjedno (subotom, te tijekom tjedna u jutarnjim ili popodnevnim satima).

Djeca uče jezik na spontan, opušten način u kreativnoj atmosferi. Velika pozornost pridaje se potrebama djece za igrom i učenjem kroz različite aktivnosti primjerene sposobnostima i dobi djeteta. Program uključuje brojne didaktičke materijale za rano učenje jezika, multimedijalni pristup prilagođen dobi, sposobnostima, željama i potrebama svakog polaznika. Skupine su male (do osmero djece ) i svakom djetetu se posvećuje velika pažnja, prati se njegov rad i napredak.

Program provodimo u prostorijama Udruge, dvaput tjedno po dva školska sata. Radimo u malim skupinama. Program je prilagođen i primjeren dobnim skupinama