Udruga Ja to mogu

Radionica stranih jezika za učenike s disleksijom
i drugim teškoćama u učenju


Znamo da osobe s disleksijom mogu imati teškoća u radnome pamćenju, fonološkoj obradi, brzome imenovanju, brzini obrade i razvoju i automatizaciji vještina vezanih s jezikom (posebno sa čitanjem i pisanjem).

Mnoge osobe s disleksijom imaju problema s učenjem i savladavanjen stranih jezika.

Uobičajene metode poduke ne daju odgovarajuće rezultate.

Posebni postupci, posebna informacijska tehnologija i savjetodavna podrška mogu pomoći mnogim osobama s disleksijom u svladavanju stranih jezika. U Udruzi predaju strani jezik profesori koji su educirani i osposobljeni za edukaciju stranog jezika.