Udruga Ja to mogu

Kako i kada prepoznati teškoće u učenju?


Kao i kod svakog drugog problema, vrlo je važno na vrijeme otkriti ima li dijete doista određene teškoće u učenju, kako bi mu se pomoglo i pružilo određenu potrebnu podršku. Ako se pravovremeno ne otkriju prisutne poteškoće mogu vrlo nepovoljno djelovati na djetetovo samopouzdanje te negativno utjecati na formiranje stava prema školi, školskim djelatnicima, važnosti i značenju učenja te znanju općenito. Školskim teškoćama vrlo često prethode razvojna kašnjenja ili odstupanja u predškolskom uzrastu (najčešće na području govora i jezika).

Postoji cijeli niz uzroka teškoća u učenju kao što su: poremećaji pažnje i koncentracije, motorički nemir, odstupanja u specifičnim kognitivnim sposobnostima, diskalkulija, disleksija, disgrafija, slaba motivacija i drugo.

Ponekad se djeca s ovim vrstama teškoća opisuju kao nezainteresirana na satu, otresita, agresivna, lijena itd., što rezultira visokim stupnjem frustracije u djeteta koje sebe zaista počinje doživljavati kao problematično.